Fundament DIAVO goedgekeurd

Na een inspraakmogelijkheid voor de DIO- en Primavo-leden, heeft de Algemene Ledenvergadering van Primavo formeel de statuten en het huishoudelijk reglement formeel goedgekeurd, inclusief de naamswijziging naar DIAVO.
Op 29 oktober hebben Hilko Ellen en John Uiterweerd bij de notaris de handtekening eronder gezet, waardoor het helemaal geformaliseerd is.

Als dan op 1 november de leden van DIO overgeschreven worden, en vervolgens tijdens de Algemene Vergadering van DIAVO op 5 november de begroting en het bestuur hebben vastgesteld, kunnen we zeggen dat de structuur van DIAVO staat.